Hovedforeningen‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling IF Alliancen - 21. marts 2013

indsendt 5. mar. 2013 13.45 af Badminton Formand   [ opdateret 5. mar. 2013 13.45 af Hoved Formand ]
Der afholdes generalforsamling i IF Alliancen

Torsdag den 21. marts. 2013 kl. 19 i munkholmhallens mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægter:

Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af hovedformand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af sekretær
 8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Comments