Hovedforeningen‎ > ‎

Nyheder

NY FORMAND I HOVEDFORENINGEN SØGES - KONTAKT CEAN LYSTRUP PÅ MAIL:hoved.kassere@ifalliancen.dk 

INDKALDELSE TIL HOVEDGENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19:30 
Indkaldelse til Hoved Greneralforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 19:30 i Munkholmhallens mødelokale

indsendt 22. feb. 2016 00.58 af Hoved Formand   [ opdateret 22. feb. 2016 01.01 ]


https://lh3.googleusercontent.com/wnLXD1dFzvi9udLDyQHqz8Q17BWIJsA9dhjKV9xqsEnRMuniy6x02AG7GIsVRnuJWPyt8opNgkLsOVXputEJxMuCzrJZ3dsqd_BOy3v_hdbZNgdqSQ

I. F. Alliancen


Indkaldelse til hovedgeneralforsamling den 17. marts 2016 i Munkholmhallens mødelokale kl. 19:30


Indkomne forslag skal være indleveret til Cean Lystrup senest onsdag den 9. marts på mail: hoved.kassere@ifalliancen.dk


Dagsorden er som nedenstående:


 1. Valg af dirigent


 1. Hovedbestyrelsens beretning


 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


 1. Indkomne forslag


4.1 Valg af hovedformand (vælges på lige årstal)

        Hanne Rosenlund Hougaard går af. Ny formand søges.


 1. Valg af sekretær (vælges på lige årstal)


 1. Valg af hovedbestyrelsessuppleant


 1. Valg af revisor


 1. Valg af revisorsuppleant


 1. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 18. marts 2015

indsendt 21. maj 2015 00.42 af Hoved Formand

1. Valg af dirrigent.

- Kaas Verstergård blev valgt til dirrigent

- Det blev fastslået at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Hovedbestyrelsens beretning

- Hovedbestyrelsens beretning blev fremlagt ved formand Hanne Rosenlund Hougaard. Se 

- IFA har i 2014 et medlemstal på 694 i alt fordelt over de fire afdelinger, sammenlignet med 

- Siden formandsskiftet har hovedbestyrelsen afholdt 2 møder, hvor der begge gange har været 

beretningen i vedhæftede bilag. Det seneste år har IFA gennemgået formandsskifte, da 

forhenværende formand Benny Højholt gik af sommeren 2014. Hvilket betød at der den 16. 

september 2014 blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvor Hanne Rosenlund 

Hougaard enstemmig blev valgt. Samtlige forslag kunne ikke grundet vedtægterne ikke 

gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling. 

foregående år er medlemstallet stigende, hvilket skyldes det flotte arbejde vores håndbold, 

fodbold, gymnastik/Volley og badminton afdelinger gør året igennem for at opretholde et bredt 

program for børn og voksne. Ikke mindst at indbyggertallet i Stevnstrup stiger.

udtryk for at afdelingerne ønsker mere samarbejde på tværs. Men hvad dette samarbejde skal 

omhandle er endnu ikke på tegnebrættet. Jeg har dog som ny formand nogle betragtninger af 

foreningens nuværende organisation, som jeg finder meget omstændig. Arbejdet foregår lige 

nu er det de enkelte afdelinger som selv udarbejder deres egne regnskaber, medlemstal. Hvor 

hovedformand og kasser står for indsamling af disse. Afdelingerne er meget afhængige af at de 

alle overholder tidsfrister, for at sikre en rettidig behandling. Hvilket har givet mig anledning til 

at spørge forsamlingen hvad er hovedforeningens fremtidige formål, og skal denne bevares? I 

en tid hvor det er svært at finde frivillige til bestyrelsesarbejdet. Forud for sådan en ændring 

skal der selvfølgelig undersøges fordele og ulemper herunder: økonomi, vedtægter, cvr-numre, 

nemid ansøgninger osv.

hovedbestyrelsen må undersøge om sådan en ændring kan være fremtiden for IF Alliancen. 

- Nu vil jeg lade dette være ordene i denne omgang, og håbe at I vil give jeres udsagn til om 

      

                     Hanne Rosenlund Hougaard  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

- For fodboldafdelingen flyttes målaktier fra tilgodehavende til korrekt placering.

- Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

- Hvad er hovedforeningens fremtidige formål og skal denne bevares?

Der er stillet spørgsmål omkring hvad det fremtidige formål med hovedforeningen skal være, 

og om der i det hele taget er brug for denne i fremtiden, eller om afdelingerne skal drives som 

selvstændige klubber.

Følgende blev fremført:

Der er blandt andet bekymring om konstruktionen er korrekt.

Afdelingerne kan se fordelen ved en hovedforening, de enkelte afdelinger har gavn af en 

hovedbestyrelse, som kan blive et vigtigt organ for et styrket samarbejde afdelingerne imellem 

i fremtiden. I de foregående år har der intet samarbejde været sammenholdt med, hvad der 

tidligere har været. Der har været lidt tendens til at de enkelte afdelinger har kæmpet lidt mod 

hinanden, så en hovedforening kan være vigtig for at få indført en fællesskabsfølelse.

Regnskabet bliver revideret afdelingsmæssigt, der er dog brug for et overordnet organ med det 

samlede ansvar. Det har endnu ikke været nødvendigt at overtrumfe en afdeling.

Ved en opdeling vil det blive dyrere i forsikring, der skal afklares vedr. opdeling af domæner og 

rettigheder. Tilskud skal fordeles ud. Det vurderes at 30% tilskuddene vil forsvinde ved en 

opdeling

Hvordan vil Alliancens Venner forholde sig til en opdeling? Vil de skulle ændre vedtægter?

Der var overvejende positive ytringer for at bevare Hovedforeningen, dog blev man enige om at 

det kunne være en god ide med nogle friske øjne til at se på om der er noget der kan gøres 

anderledes, og udvikles så hovedforeningen ikke kun skal tage sig af de ”sure pligter”. Der blev 

fremsat forslag om at benytte sig af et tilbud ved Randers Kommune om at gøre brug af en 

konsulent som arbejder med dette område. Det blev aftalt at der tages kontakt til denne, og 

der efterfølgende meldes ud omkring det videre forløb.

5. Valg af hovedformand (vælges på lige årstal)

- Formanden var ikke på valg da denne vælges på lige årstal

6. Valg af kasserer (vælges på ulige årstal)

- Sean Lystrup blev genvalgt som kasserer

7. Valg af Sekretær (vælges på lige årstal)

- Sekretær var ikke på genvalg da denne vælges på lige årstal

8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant

- Claus Brandsborg blev valgt som hovedbestyrelsessuppleant.

9. Valg af revisor

- Karen Lagoni og Malene Grunnet blev genvalgt som revisorer.

10. Valg af revisorsuppleant

- Rasmus Hougaard blev valgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

- Der er generalforsamling i Munkholmhallen Ons. D. 25/3-2015 

Formanden for de enkelte afdelinger i IF Alliancen har ret og pligt til at møde op

Alle har ret til at møde op

Generalforsamling IFA 26. marts 2014

indsendt 5. mar. 2014 13.56 af Hoved Formand

Der afholdes generalforsamling i IF Alliancen

Onsdag den 26. marts. 2013 kl. 19 i munkholmhallens mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægter:

Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen. (hoved.formand@ifalliancen.dk)

Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af hovedformand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af sekretær
 8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Der er ikke nogen poster på valg dette år.

Referat Generalforsamling IFA 2012

indsendt 29. apr. 2013 06.52 af Hoved Formand   [ opdateret 29. apr. 2013 06.55 ]

Referat vedlagt som pdf fil.

Udsat generalforsamling - Update!

indsendt 24. mar. 2013 10.22 af Badminton Formand   [ opdateret 24. mar. 2013 10.22 af Hoved Formand ]

Vi blev desværre nødt til at aflyse generalforsamlingen den 21. marts og indkalde til en ny den 4. april.

Årsagen er at alt regnskabsmaterialet ikke var indsamlet til revisorernes godkendelse og derfor ikke kunne nå at revideres inden generalforsamlingen.

Den nye dato blev annonceret på facebook den 19. marts.

Generalforsamling IF Alliancen - 21. marts 2013

indsendt 5. mar. 2013 13.45 af Badminton Formand   [ opdateret 5. mar. 2013 13.45 af Hoved Formand ]

Der afholdes generalforsamling i IF Alliancen

Torsdag den 21. marts. 2013 kl. 19 i munkholmhallens mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægter:

Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af hovedformand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af sekretær
 8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamling IF Alliancen 22. marts 2012 kl. 19

indsendt 4. mar. 2012 15.41 af Badminton Formand   [ opdateret 4. mar. 2012 15.41 af Hoved Formand ]

Der afholdes generalforsamling i IF Alliancen

Torsdag den 22. marts. kl. 19 i munkholmhallens mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægter:

Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af hovedformand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af sekretær
 8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

1-7 of 7